วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับปวส.จากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีมาฝึกงานที่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต