วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
👉ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมห้องวิจัยและผลงานนวัตกรรมของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต