วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
Open House 2021 : RSU Experience Online Tour เปิดบ้าน BME แนะนำวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์