วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Webseminar รายวิชาเครื่องมือแพทย์ เรื่อง “Basic knowledge of sleep disorder related to Obstructive Sleep Apnea Resmed CPAP Technology and Symptom of snoring as well as Sleep Screening Technology”. ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3ทั้งแผนการเรียนไทยและนานาชาติบรรยายโดย Mr.Dylan Tan, the Clinical Education Manager in ResMedและ CEO of Saintmed Public Company Limited