วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564
มอบPAPR ให้แก่โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์ เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19