วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561
คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา