คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์จัดงาน BME Innovation มีพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ มอบประกาศ โครงการนักวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์รุ่นเยาว์ การแสดงนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ตลาดนัดแรงงานโดยมีบริษัทมารับสมัครงงานตำแหน่งวิศวกรชีวการแพทย์ และ มี Mr.John Yoon Managing Director,Asia Pacific ของ Joint Commissioning International (JCI) ให้เกียรติมาร่วมงาน และพูดคุย เรื่องแนวทางของการดำเนินการด้านมาตรฐาน JCI กับ โรงพยาบาล RIH ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิวัฒิ อุไรรัตน์ รองอธิการบดีบริหารกิจการพิเศษ (RSU Healthcare) เป็นประธาน