คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานการลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สงขลา ปัตตานี ยะลา สตูล ตรัง) เพื่อร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ระดัยปฏิบัติการและขยายความร่วมมือในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ม.รังสิต ต่อไป เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องตามนโยบายอาชีวะศึกษาอัจฉริยะ ของมหาวิทยาลัยรังสิต