วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดงาน BME-RSU Innovation 2017
ณ อาคารพิฆเนศ Student Center โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยบรรยายภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การบรรยายทางวิชาการ การแสดงผลงานนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อนำเสนอต่อผู้ประกอบการ SME ที่สนใจนำผลงานไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ การแสดงผลงานนวัตกรรมจากบริษัท SME ที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ภายในประเทศ และ การเปิดรับสมัครพนักงานประจำบริษัท โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานทั้งภาคเช้าและบ่ายประมาณ 200 คน