วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดการรับสมัคร

เอกสารประกอบการรับสมัคร

  • (1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ไม่สวมชุดครุย)                (2) สำเนาใบปริญญาบัตร                     (3) Transcript
  • (4) สำเนาทะเบียนบ้าน                                   (5) สำเนาบัตรประชาชน                     (6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ

สถานที่รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

  • บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร  มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก (จ-ศ 08.30-16.30) โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005
  • ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00) โทร. 0-2617-5858
  • Download ใบสมัครได้ที่  http://grad.rsu.ac.th/adMisssion.aspx
  • สมัครออนไลน์ ได้ที่ www.rsu.ac.th/gradadmission

 

คุณสมบัติผู้สมัคร Biomedical Engineering, Rangsit University
Copyright © 2017. All Rights Reserved.