วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

สวัสดีปีใหม่ 2562

ในนามของบุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขออวยพรปีใหม่แด่ ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต และศิษย์เก่า BMI/BME RSU ทุกท่านี้

อ่านเพิ่มเติม

หารือความร่วมมือกับ NGEE ANN Polytechnic, Singapore

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2562 ผู้บริหารจาก NGEE ANN Polytechnic, Singapore มาเยี่ยมห้องวิจัยและพูดคุยความร่วมมือ ในด้านงานวิจัยและ การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ ในปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสหกิจ

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสหกิจ

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาเยี่ยมชมห้องวิจัย

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี พิชิตพล โชติกุลนันท์

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี พิชิตพล โชติกุลนันท์ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพงานรับปริญญา 2561

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 ประมวลภาพรับปริญญา 2561

อ่านเพิ่มเติม

Welcome the Honored Guest from Tokai Hospital University,Japan.

13 December 2018 Welcome the Honored Guest; Dean,Faculty of Health Science , Tokai Hospital University,Japan.

อ่านเพิ่มเติม

BMEiCON2018

ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 นักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ BMEiCON 2018 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ค่ายหุ่นยนต์ทางการแพทย์

ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดค่ายหุ่นยนต์ทางการแพทย์รุ่นที่1 ให้กับนักเรียนม.ปลาย

สำหรับรุ่นที่2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2562 สนใจสมัครในระบบออนไลน์ที่ http//:bme.rsu.ac.th

อ่านเพิ่มเติม

ฝึกงานระยะสั้น Tokai Hospital

นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้เดินทางไปฝึกงานระยะสั้นที่Tokai Hospital ประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม

 

ข่าวย้อนหลัง

2560-2561