วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

QA ระดับหลักสูตร

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 รับการตรวจ QA ระดับหลักสูตร โดยปีนี้มี รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจQAของหลักสูตร วิศวกรรมชีวการแพทย์ระดับป.ตรี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 ระดับดีมาก พร้อมได้ข้อเสนอแนะดีๆจาก รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล ประธานคณะกรรมการตรวจQAของหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ในปีนี้

อ่านเพิ่มเติม

Student Orientation Ceremony

18/08/2018 The Biomedical Engineering College has organized Student Orientation Ceremony for undergraduate in regulation program , English program (Pilot Program) and Master's Degree student. Award for students in Outstanding Academic and Outstanding Activities and Outstanding Startup Award.

อ่านเพิ่มเติม

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับนักศีกษาและอาจารย์
นาย สุริยา ทองวรรณ 
นางสาว นฤมล อินทพุก 
นางสาว พูนชนก กระมุท และ 
นางสาว โชติรส ชวโรกร
ภายใต้การควบคุมของ ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล โชติกุลนันทน์ อ.ที่ปรึกษาโครงงาน
ที่ได้รางวัล จำนวน 3 รางวัล จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

อ่านเพิ่มเติม

Seminar on Synergy for Driving BME College due to Digital and Public Health Transformation

10 August 2018 
Seminar on Synergy for Driving BME College due to Digital and Public Health Transformation

อ่านเพิ่มเติม

Thailand Industry Expo 2018

วันที่ 2-5 สิงหาคม พ.ศ.2561 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับเชิญให้เข้าร่วมรายงานผลงานนวัตกรรมทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในงาน Thailand Industry Expo 2018 ที่อิมแพคเมืองทองธานี

อ่านเพิ่มเติม

ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561
คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์และนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ Tokai University ประเทศญี่ปุ่น

วันนี้ 24 กรกฏาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ Tokai University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยม ท่านนพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีคณบดีและรองคณบดีกลุ่มคณะกพว.มาร่วมปรึกษาหารือ และจากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

New Staff of College of Biomedical Engineering,Rangsit University

New Staff of College of Biomedical Engineering,Rangsit University

Welcome to be BMERSU Lecturer in Honor (4+1) Program.

Dr. Jamie Alexander O’Reilly
Doctor of Engineering (D.Eng.) in Medical Devices 
University of Strathclyde, Department of Biomedical Engineering, Scotland, United Kingdom

อ่านเพิ่มเติม

#โครงการจิตอาสา​บริการวิชาการ​ บำรุงรักษาและทดสอบค่ามาตรฐานเครื่องมือแพทย์​

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์​ มหาวิทยาลัยรังสิต
โครงการจิตอาสา​บริการวิชาการ​ บำรุงรักษาและทดสอบค่่ามาตรฐานเครื่องมือแพทย์​ ณ​ ฝ่ายแพทย์หลวงพระบรมมหาราชวัง​ กองแพทย์หลวง​ สำนักพระราชวัง​ โดยคณาจารย์​ และนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

วันไหว้ครู​

วันไหว้ครู กับดาวและเดือนนักศึกษาใหม่รหัส 2561 ของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต การมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์กับรางวัลอาจารย์สอนดีเด่น 12 ปี

อ่านเพิ่มเติม

Robot Technology for Ageing Care​

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมของคณาจารย์และนศ.คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์หุ่นยนต์รถเข็นช่วยเหลือผู้พิการได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Robot Technology for Ageing Care ในงาน MDA Congress ที่ Impact Arena เมืองทองธานีคว้าเงินรางวัล50,000 บาท และเกียรติบัตร

อ่านเพิ่มเติม

 P2A (Passage to ASEAN)

นักศึกษาคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ลงทะเบียนเรียน วิชา P2A (Passage to ASEAN) เป็นการเรียนโดยการลงมือปฏิบัติจริง โดยการทัศนศึกษาประเทศย่านASEAN ตามแผนที่วางไว้โดยผู้เรียน โดยมีคณาจารย์เป็น COACH

อ่านเพิ่มเติม

นัดแรกพบ คณาจารย์ - นักศึกษา

นัดแรกพบ คณาจารย์ - นักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ก.อุตสาหกรรม จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ภาคกลางเพื่อรองรับการเป็น Medical Hub ของประเทศ ณ.มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ​ 

ระหว่างวันที่​ 15​ -​ 16​ มิถุนายน 2561 ท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ​ พญ.ประนอม​ คำเที่ยง​ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์​​ ณ​ ห้องประชุมชั้น​ 4​ สบส.เขต​ 10​ อุบลราชธานี​ ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง​ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ​ กระทรวงสาธารณสุข​ และ​ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์​ มหาวิทยาลัยรังสิต​

อ่านเพิ่มเติม

ลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ​

วันที่​ 14​ มิถุนายน 2561 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 ฝ่าย ระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อประสานความร่วมมือพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม

 จัดอบรมหลักสูตร วิศวกรรมชีวการแพทย์สำหรับบุคลากรในรพ.เขตภาคเหนือ​

วันที่​ 4​ มิถุนายน 2561  จัดอบรมหลักสูตร วิศวกรรมชีวการแพทย์สำหรับบุคลากรในรพ.เขตภาคเหนือ ที่รพ.น่าน ท่านผอ.รพ.น่าน นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ครั้งที่ 3

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์จัดงาน BME Innovation มีพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ มอบประกาศ โครงการนักวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์รุ่นเยาว์ การแสดงนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ตลาดนัดแรงงานโดยมีบริษัทมารับสมัครงงานตำแหน่งวิศวกรชีวการแพทย์ และ มี Mr.John Yoon Managing Director,Asia Pacific ของ Joint Commissioning International (JCI) ให้เกียรติมาร่วมงาน และพูดคุย เรื่องแนวทางของการดำเนินการด้านมาตรฐาน JCI กับ โรงพยาบาล RIH ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิวัฒิ อุไรรัตน์ รองอธิการบดีบริหารกิจการพิเศษ (RSU Healthcare) เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์และวิศวกรชีวการแพทย์ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์”

กิจกรรม พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์" ในวันที่ ๒๔ / มีนาคม / ๒๕๖๑ รวม ๑ วัน ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ตึก ๑๑ มหาวิทยาลัยรังสิต จ. ปทุมธานี จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือกับ บริษัทมหาชน มุ่งนำต้นแบบผลงานวิจัยไปผลิตในเชิงพาณิชย์ เสริมแนวทางเป็น Entrepreneurship Faculty

รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท สตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไตรวิวัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำเอาผลงานวิจัยต้นแบบของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีของคณะฯ ไปดำเนินการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์และจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

Pre-BME#07

ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ.2561 ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศจำนวนประมาณ 80 คน เข้ามาทดลองเรียนรู้วิศวกรรมชีวการแพทย์ กับ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

จัดพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์ : BIS Center

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดพิธีเปิดศูนย์ นวัตกรรมและบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์ : BIS Center โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา Start Up และการลงทุน เป็นประธานในพิธีเปิด และรศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เดินทางมาให้เกียรติในพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2560 สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ นำนิสิตนักศึกษาแพทย์จากทั่วประเทศ จำนวน 110 คน เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการพัฒนานิสิตนักศึกษาแพทย์กับงานวิจัย ครั้งที่ 6" ณ ห้องวิจัย คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานการลงนาม ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สงขลา ปัตตานี ยะลา สตูล ตรัง) เพื่อร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ระดัยปฏิบัติการและขยายความร่วมมือในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ม.รังสิต ต่อไป เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องตามนโยบายอาชีวะศึกษาอัจฉริยะ ของมหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

เจรจาความร่วมมือในงานวิจัยและแลกเปลี่ยนนักศึกษา มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ดร.ศนิ บุญญกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับตัวแทนคณาจารย์ และผู้อำนวนการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเจรจาความร่วมมือในงานวิจัยและแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม Center of Frontier Medical Engineering และ ห้องวิจัย Thermography lab ของ Prof. Masahiro Takei

ซึ่งงานวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ของที่มหาวิทยาลัยชิบะมีหลายงานที่น่าสนใจและเป็นแนวทางวิจัยเดียวกับที่ทางคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิตกำลังดำเนินการอยู่ จึงน่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้นี้

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาเรื่อง "ตำแหน่งวิศวกรรมชีวการแพทย์กับโรงพยาบาลภาครัฐ"

เชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ตำแหน่งวิศวกรรมชีวการแพทย์กับโรงพยาบาลภาครัฐ"

สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต‎ เชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ตำแหน่งวิศวกรรมชีวการแพทย์กับโรงพยาบาลภาครัฐ" ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ตึก 6 มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
ดาวน์โหลด กำหนดการ เอกสารประกอบการบรรยาย

 

ลงนามความร่วมมือคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ กับ โรงพยาบาลอู่ทอง

วิจัยและวิชาการเพื่อการศึกษา

วันที่ 11 กันยายน 2560 นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ แพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการวิจัยและวิชาการ เพื่อการศึกษาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลให้สามารถนำไปใช้งานทางการแพทย์ได้จริง

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ผ่านเข้ารอบงานประกวดโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ
(Start up Thailand 2017)

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.พิชิตพล (อ.โอปอ) โชติกุลนันทน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

วันที่ 26 สิงหาคม 2560
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.พิชิตพล (อ.โอปอ) โชติกุลนันทน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จาก "ห้องวิจัยหุ่นยนต์ทางการแพทย์"
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 วันพฤหัสบดีศรีมงคล กับ พระคุณที่ 3
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นเจ้าภาพ จัดพิธีไหว้ครู มอบสัญลักษณ์คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้กับชั้นปีที่1 มอบเสื้อช็อบให้กับนักศึกษาชั้นปีที่2 มอบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

อ่านเพิ่มเติม

 

บรรยายพิเศษเรื่อง "AI กับเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในยุค 4.0"

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "AI กับเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในยุค 4.0" โดย รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ จาก University of Southern Denmark Visiting Prof. คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ณ ห้อง 6-200

อ่านเพิ่มเติม

งานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดี....กับอาจารย์คณะวิศวกรรมชีวการแพย์ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัล Rangsit Innovative Start up จากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยรางวัลที่ได้รับนั้นประกอบไปด้วย 1) การออกแบบและสร้างระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ โดย ผศ.ยุทธนา ปิติธีรภาพ และ 2) ชุดทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับสร้างเลนส์กล้องจุลทรรศน์บนโทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ตด้วยโพลีเมอร์เหลว โดย ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน

งานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 301B อาคารอุไรรัตน์ โดยที่ รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมด้วย คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

อ่านเพิ่มเติม

 

BME-RSU Innovation 2017

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดงาน BME-RSU Innovation 2017
ณ อาคารพิฆเนศ Student Center โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยบรรยายภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การบรรยายทางวิชาการ การแสดงผลงานนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อนำเสนอต่อผู้ประกอบการ SME ที่สนใจนำผลงานไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ การแสดงผลงานนวัตกรรมจากบริษัท SME ที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ภายในประเทศ และ การเปิดรับสมัครพนักงานประจำบริษัท โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานทั้งภาคเช้าและบ่ายประมาณ 200 คน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดย โดย ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชรประสาน เป็นวิทยากร ในหัวข้อ
1. Active Learning เวลา 10.00-12.00 น.
2. การใช้ ICT ในการเรียนการสอน และภาระงานของมหาวิทยาลัย เวลา 13.00 - 15.00 น.
3. Google Scholar เวลา 15.00-17.00 น.
ณ ห้อง 4-113 อาคาร 4 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง 4-113 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เพื่อความเป็นศิริมงคล

อ่านเพิ่มเติม