วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ร่วมด้วยช่วยกัน ผ่านพ้นโควิด19

ในช่วงโควิด19 ระบาด ทางวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนการทำงานของทีมสาธารณสุข เพื่อป้องกันและรักษาโรค COVID-19

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 16 มีนาคม 2563 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพให้กับประชาขนชาวไทย

อ่านเพิ่มเติม

ขอขอบคุณ บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด มอบเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการศึกษา

วันที่ 11 มีนาคม 2563 บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด มอบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กับวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 4 มีนาคม 2563 คณบดีและผู้บริหาร วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยท่านคณบดี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา กับวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยท่านคณบดี รศ.นันทชัย ทองแป้น

อ่านเพิ่มเติม

PreBME2020

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดค่าย PreBME RSU สำหรับนักเรียนที่สนใจทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับ 3 รางวัล จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award (I - New Gen Award 2020) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 (Thailand Inventors’ Day 2020) ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับท่าน ดร.พิชยพันธ์ ชาญภูมิดล ผู้อำนวยการสถาบันไทย-จีนแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 27 มกราคม 2563 คณบดีและผู้บริหาร วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับท่าน ดร.พิชยพันธ์ ชาญภูมิดล ผู้อำนวยการสถาบันไทย-จีนแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ นายปกิต พงษ์ธร เจ้าหน้าที่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัล"บุคลากรดีเด่น"

วันที่ 24 มกราคม 2563 ขอแสดงความยินดีกับ นายปกิต พงษ์ธร เจ้าหน้าที่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัล"บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี2560 "

อ่านเพิ่มเติม

ทิศทางของคุณภาพด้านการให้บริการสุขภาพสากลพร้อมกับความก้าวหน้าของระบบ Smart Technology

วันที่ 21 มกราคม 2563 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางของคุณภาพด้านการให้บริการสุขภาพสากลพร้อมกับความก้าวหน้าของระบบ Smart Technology ”

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ นักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

วันที่ 9 มกราคม 2563 ยินดีต้อนรับ นักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมีคณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาบุคลากรสำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับแนวทางการพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2/2563

วันที่ 6 มกราคม 2563 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาบุคลากรสำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับแนวทางการพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2/2563

อ่านเพิ่มเติม

สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2563

วันที 21 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงานปีใหม่ และ งานคืนสู่เหย้า BMERSU 2020 ขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที 20 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

เป็นเกียรติยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดตาก

วันที 20 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเกียรติยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดตาก ศึกษาดูงานภายในวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นแนวทางด้านการศึกษาในอนาคตต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาปริญาโท วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทำการศึกษาและทำการวิจัย ณ Shenzhen University ประเทศจีน

วันที 15-17 ธันวาคม 2562 นักศึกษาปริญาโท วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาการฝึกใช้เครื่องมือในห้อง cleanroom ของ College of Physics and Optoelectronic Engineering โดยใช้เครื่อง Nanoscribe สร้างลวดลายระดับไมครอนของไบโอเซนเซอร์ และ เครื่อง Electron beam lithography (EBL) สร้างลวดลายระดับนาโน วันที่ 17 ได้ลงมือออกแบบลวดลาย และนำไปสร้างจริงลงบนแผ่นซิลิกอนเวเฟอร์ ลวดลายนี้จะนำมาใช้เป็น stamp บนพอลิเมอร์เพื่อทำเป็นไบโอเซนเซอร์ต่อไป ณ ประเทศจีน เมืองเชินเจิ้น Shenzhen University

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษานำเสนอผลงานทางวิชาการ TIMES-iCON2019

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติใน TIMES-iCON2019

อ่านเพิ่มเติม

บริการวิชาการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต บริการวิชาการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต ปลูกฝังนักศึกษาการเป็นผู้ให้และผู้รับ โดยเป็นจิตอาสาสรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ให้ได้มาตราฐานที่ดีต่อการนำไปดูแลรักษาผู้ป่วย หนึ่งคนให้หนึ่งคนรับ กิจกรรมนี้ยังมีต่อเนื่องทุกปี และขอขอบคุณทางโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ และสมาชิกสภา นายเอกชัย กลิ่นกุสุม ประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มอบอาหารมาเลี้ยงนักศึกษาทุกคน และถุงมือสำหรับตรวจวินิฉัยทางการแพทย์ ศรีตรังโกลฟส์ ที่มอบถุงมือในการจัดกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมคอร์สระยะสั้นเรียนรู้

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมคอร์สระยะสั้นเรียนรู้ Basic 3D bioprinting organs Basic Smart Medical Healthcare Technology

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา นำนักเรียนมัธยมปลายมาศึกษาดูงาน ห้องเรียน ห้องวิจัย เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้นำไปศึกษาและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อเข้าระดับมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ออกหน่วยโรงพยาบาลธัญบุรี ปทุมธานี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษาชั้นปีที่3 และนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ออกหน่วยบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลธัญบุรี ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ TRICOLR 2019 รุ่นที่2

วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2562 โครงการ TRICOLR 2019 รุ่นที่2 สำหรับโครงการพัฒนาวิศวกรชีวการแพทย์ไทย ภายใต้ชื่อโครงการ TRICOLOUR 2019 ที่เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต กับ Tokai University Hospital ภายใต้การสนับสนุนทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น(JICA)ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรชีวการแพทย์หรือวิศวกรคลินิคที่ทำงานในรพ.

อ่านเพิ่มเติม

ยินต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากประเทศ Sweden

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ยินต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากประเทศSweden ที่สนใจมาเดินเยี่ยมชมวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ TRICOLR 2019 รุ่นที่1 และฝึกงานระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 20-31 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ School of Medicine Tokai University ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ TRICOLR 2019 ได้นำบุคลากรสายวิศวกรทางการแพทย์5ท่าน และนักศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ รุ่นที่3 ชั้นปีที่3 เพื่อเรียนรู้ปฏิบัติติงานจริงในประเทศญี่ปุ่น ฝึกงานระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 20-31 ตุลาคม 2562 แนวทางของเรามุ่งมั่นและพัฒนาผลิตต้นกล้าให้เติบโต ตอบรับกับยุคสมัยที่ก้าวหน้า

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาจากประเทศอินเดีย

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากประเทศอินเดียจำนวน 20 ท่าน เยี่ยมชมและให้ความสนใจหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต

วันที่ 6-12 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ชั้นปีที่3 ทำการตรวจเช็คความพร้อมใช้งานของเครื่องมือแพทย์ประจำปีของโรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม

พีธีไหว้ครู รับเสื้อช็อปและตราสัญลักษณ์ ประจำปี 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพีธีไหว้ครู รับเสื้อช็อปและตราสัญลักษณ์ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

 

ข่าวย้อนหลัง

2560-2561 2561-2562 2562-2563