วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Thailand Industry Expo 2018

วันที่ 2-5 สิงหาคม พ.ศ.2561 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับเชิญให้เข้าร่วมรายงานผลงานนวัตกรรมทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในงาน Thailand Industry Expo 2018 ที่อิมแพคเมืองทองธานี

อ่านเพิ่มเติม

#โครงการจิตอาสา​บริการวิชาการ​ บำรุงรักษาและทดสอบค่ามาตรฐานเครื่องมือแพทย์​

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์​ มหาวิทยาลัยรังสิต
โครงการจิตอาสา​บริการวิชาการ​ บำรุงรักษาและทดสอบค่่ามาตรฐานเครื่องมือแพทย์​ ณ​ ฝ่ายแพทย์หลวงพระบรมมหาราชวัง​ กองแพทย์หลวง​ สำนักพระราชวัง​ โดยคณาจารย์​ และนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ก.อุตสาหกรรม จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ภาคกลางเพื่อรองรับการเป็น Medical Hub ของประเทศ ณ.มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ​ 

ระหว่างวันที่​ 15​ -​ 16​ มิถุนายน 2561 ท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ​ พญ.ประนอม​ คำเที่ยง​ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์​​ ณ​ ห้องประชุมชั้น​ 4​ สบส.เขต​ 10​ อุบลราชธานี​ ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง​ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ​ กระทรวงสาธารณสุข​ และ​ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์​ มหาวิทยาลัยรังสิต​

อ่านเพิ่มเติม

ลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ​

วันที่​ 14​ มิถุนายน 2561 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 ฝ่าย ระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อประสานความร่วมมือพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม

 จัดอบรมหลักสูตร วิศวกรรมชีวการแพทย์สำหรับบุคลากรในรพ.เขตภาคเหนือ​

วันที่​ 4​ มิถุนายน 2561  จัดอบรมหลักสูตร วิศวกรรมชีวการแพทย์สำหรับบุคลากรในรพ.เขตภาคเหนือ ที่รพ.น่าน ท่านผอ.รพ.น่าน นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ครั้งที่ 3

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์จัดงาน BME Innovation มีพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ มอบประกาศ โครงการนักวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์รุ่นเยาว์ การแสดงนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ตลาดนัดแรงงานโดยมีบริษัทมารับสมัครงงานตำแหน่งวิศวกรชีวการแพทย์ และ มี Mr.John Yoon Managing Director,Asia Pacific ของ Joint Commissioning International (JCI) ให้เกียรติมาร่วมงาน และพูดคุย เรื่องแนวทางของการดำเนินการด้านมาตรฐาน JCI กับ โรงพยาบาล RIH ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิวัฒิ อุไรรัตน์ รองอธิการบดีบริหารกิจการพิเศษ (RSU Healthcare) เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์และวิศวกรชีวการแพทย์ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์”

กิจกรรม พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์" ในวันที่ ๒๔ / มีนาคม / ๒๕๖๑ รวม ๑ วัน ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ตึก ๑๑ มหาวิทยาลัยรังสิต จ. ปทุมธานี จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ่านเพิ่มเติม

Pre-BME#07

ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ.2561 ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศจำนวนประมาณ 80 คน เข้ามาทดลองเรียนรู้วิศวกรรมชีวการแพทย์ กับ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

จัดพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์ : BIS Center

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดพิธีเปิดศูนย์ นวัตกรรมและบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์ : BIS Center โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา Start Up และการลงทุน เป็นประธานในพิธีเปิด และรศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เดินทางมาให้เกียรติในพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาเรื่อง "ตำแหน่งวิศวกรรมชีวการแพทย์กับโรงพยาบาลภาครัฐ"

เชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ตำแหน่งวิศวกรรมชีวการแพทย์กับโรงพยาบาลภาครัฐ"

สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต‎ เชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ตำแหน่งวิศวกรรมชีวการแพทย์กับโรงพยาบาลภาครัฐ" ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ตึก 6 มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
ดาวน์โหลด กำหนดการ เอกสารประกอบการบรรยาย