วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) ประกอบด้วยหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) B.Eng. (Biomedical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) M.Eng. BME (Biomedical Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) D.Eng. BME (Biomedical Engineering)


ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวรับสมัครนักศึกษาและกิจกรรม

บริการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นักศึกษาจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับรางวัล Silver และรางวัล Merit จากการแข่งขัน STUDENT INNOVATION CHALLENGE THAILAND 2020

อ่านเพิ่มเติม

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการทางด้านการบำรุงดูแลรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00-16.00 น. อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้การบริการวิชาการทางด้านการบำรุงดูแลรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ ฝ่ายแพทย์หลวงพระบรมมหาราชวัง กองแพทย์หลวง สำนักราชวัง พร้อมกันนี้ยังได้เรียนรู้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมด้วยช่วยกัน ผ่านพ้นโควิด19

ในช่วงโควิด19 ระบาด ทางวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนการทำงานของทีมสาธารณสุข เพื่อป้องกันและรักษาโรค COVID-19

อ่านเพิ่มเติมดูทั้งหมด

 


วิดีโอเพิ่มเติม

     

Follow Us 

    


ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506
โทรสาร 0-2997-2200 ต่อ 1408
E-mail bmersu@rsu.ac.th