วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) ประกอบด้วยหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) B.Eng. (Biomedical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) M.Eng. BME (Biomedical Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) D.Eng. BME (Biomedical Engineering)


ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวรับสมัครนักศึกษาและกิจกรรม

บริการ

เปิดบ้านวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

ในวันที่ 26-27 กันยายน 2563 เปิดบ้านวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

ส่งมอบตู้ฆ่าเชื้อUVC สำหรับทำความสะอาดหน้ากากN-95

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ส่งมอบตู้ฆ่าเชื้อUVC สำหรับทำความสะอาดหน้ากากN-95

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธวัช แก้วกัณฑ์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น และนักศึกษายินดีกับรางวัลนวัตกรรม

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธวัช แก้วกัณฑ์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น และนักศึกษายินดีกับรางวัลนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติมดูทั้งหมด

 


วิดีโอเพิ่มเติม

     

Follow Us 

    


ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506
โทรสาร 0-2997-2200 ต่อ 1408
E-mail bmersu@rsu.ac.th