วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) ประกอบด้วยหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) B.Eng. (Biomedical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) M.Eng. BME (Biomedical Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) D.Eng. BME (Biomedical Engineering)


ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวรับสมัครนักศึกษาและกิจกรรม

บริการ

Mini MBA 2020

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2563

ทิศทางของคุณภาพด้านการให้บริการสุขภาพสากลพร้อมกับความก้าวหน้าของระบบ Smart Technology

วันที่ 21 มกราคม 2563 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางของคุณภาพด้านการให้บริการสุขภาพสากลพร้อมกับความก้าวหน้าของระบบ Smart Technology ”

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ นักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

วันที่ 9 มกราคม 2563 ยินดีต้อนรับ นักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมีคณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับท่าน ดร.พิชยพันธ์ ชาญภูมิดล ผู้อำนวยการสถาบันไทย-จีนแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 27 มกราคม 2563 คณบดีและผู้บริหาร วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับท่าน ดร.พิชยพันธ์ ชาญภูมิดล ผู้อำนวยการสถาบันไทย-จีนแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเ ติมดูทั้งหมด


วิดีโอเพิ่มเติม

     

Follow Us 

    


ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506
โทรสาร 0-2997-2200 ต่อ 1408
E-mail bmersu@rsu.ac.th