วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) ประกอบด้วยหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) B.Eng. (Biomedical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) M.Eng. BME (Biomedical Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) D.Eng. BME (Biomedical Engineering)


ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวรับสมัครนักศึกษาและกิจกรรม

บริการ

สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2563 และ Happy New Year 2020

วันที 21 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงานปีใหม่ และ งานคืนสู่เหย้า BMERSU 2020 ขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที 20 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

เป็นเกียรติยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดตาก์

วันที 20 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเกียรติยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดตาก ศึกษาดูงานภายในวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นแนวทางด้านการศึกษาในอนาคตต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาปริญาโท วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทำการศึกษาและทำการวิจัย ณ ประเทศจีน

ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2562
นางสาวชญานิศา สุขเกษม และ นายสุวิชา ศศิวิมลกุล
นักศึกษาปริญาโท วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทำการศึกษาและทำการวิจัย ณ Shenzhen University ประเทศจีน

อ่านเพิ่มเ ติมดูทั้งหมด


วิดีโอเพิ่มเติม

     

Follow Us 

    


ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506
โทรสาร 0-2997-2200 ต่อ 1408
E-mail bmersu@rsu.ac.th