วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) ประกอบด้วยหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) B.Eng. (Biomedical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) M.Eng. BME (Biomedical Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) D.Eng. BME (Biomedical Engineering)


ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวรับสมัครนักศึกษาและกิจกรรม

บริการ

Mini MBA 2020

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เนื่องจากสถาณการณ์ Covid-19 ทางทีมคณะผู้จัดงาน ขอเลื่อนการอบรมไปอย่างไม่มีกำหนด หากมีข้อมูลอัพเดตทางทีมคณะผู้จัดงานจะแจ้งให้ภายหลัง

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับ 3 รางวัล จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award (I - New Gen Award 2020) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 (Thailand Inventors’ Day 2020) ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) นางสาวรุ่งนภา งามกระจ่าง (นิว) และนางสาวปิยวรรณ ทรายทอง (เจเจ) เครื่องเตือนการรั่วซึมของเลือดที่สายส่งเลือดจากเครื่องไตเทียมเข้าสู่ผู้ป่วย นายภูริวัฒน์ อนันต์ปฏิเวธ (เชน) และนายอธิป สุจริตธรรม (ริว) เครื่องตรวจการได้ยินโดยใช้โปรแกรม labVIEW นายสุริยา ทองวรรณ (ตาล) และนางสาววราภรณ์ มงคลกาย (แพน) เครื่องตรวจวัดการทรงตัวให้สมดุลในท่านั่งของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 16 มีนาคม 2563 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม

ขอบขอบคุณ บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด มอบเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการศึกษา

วันที่ 11 มีนาคม 2563 บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด มอบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติมดูทั้งหมด

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กับวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 4 มีนาคม 2563 คณบดีและผู้บริหาร วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยท่านคณบดี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา กับวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยท่านคณบดี รศ.นันทชัย ทองแป้น

อ่านเพิ่มเติมดูทั้งหมด


วิดีโอเพิ่มเติม

     

Follow Us 

    


ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506
โทรสาร 0-2997-2200 ต่อ 1408
E-mail bmersu@rsu.ac.th