วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) ประกอบด้วยหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) B.Eng. (Biomedical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) M.Eng. BME (Biomedical Engineering)


ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำคณะ

บริการ

ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักเรียน ม.ปลาย ระหว่างรอ TCAS

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดโอกาสให้ทดลองเรียนฟรี 1 ภาคการศึกษา S/2561 เริ่มเรียน 11 มิถุนายน 2561 (ยกเว้นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์)
>> สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2561
สอบถามรายละเอียด
โทร. 0-2791-5500-10
LINE ID : @RSU60
>> เอกสารประกอบการสมัคร
1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน     จำนวน 1 ชุด
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ครั้งที่ 3

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์จัดงาน BME Innovation มีพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ มอบประกาศ โครงการนักวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์รุ่นเยาว์ การแสดงนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ตลาดนัดแรงงานโดยมีบริษัทมารับสมัครงงานตำแหน่งวิศวกรชีวการแพทย์ และ มี Mr.John Yoon Managing Director,Asia Pacific ของ Joint Commissioning International (JCI) ให้เกียรติมาร่วมงาน และพูดคุย เรื่องแนวทางของการดำเนินการด้านมาตรฐาน JCI กับ โรงพยาบาล RIH ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิวัฒิ อุไรรัตน์ รองอธิการบดีบริหารกิจการพิเศษ (RSU Healthcare) เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือกับ บริษัทมหาชน มุ่งนำต้นแบบผลงานวิจัยไปผลิตในเชิงพาณิชย์ เสริมแนวทางเป็น Entrepreneurship Faculty

รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท สตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไตรวิวัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำเอาผลงานวิจัยต้นแบบของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีของคณะฯ ไปดำเนินการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์และจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม ดูทั้งหมด


สาระความรู้

ห้องวิจัยหุ่นยนต์ทางการแพทย์
มุ่งเน้นศึกษา วิจัย พัฒนา หุ่นยนต์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยในการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วยแบบครบวงจร โดยใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการออกแบบและจำลองการทำงาน สร้างเครื่องต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยี Rapid prototyping และพัฒนาใช้ผลิต หรือขึ้นรูปชิ้นงานที่มีมาตรฐานสูงขึ้นด้วยเครื่อง CNC (Computer Numerical Control) วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Haptic technology เทคโนโลยีการป้อนกลับเพื่อให้รู้สึกถึงการสัมผัส เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการใช้งานในทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย การผ่าตัดทางไกล

อ่านเพิ่มเติม

 

 

     

Follow Us 

    


ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506
โทรสาร 0-2997-2200 ต่อ 1408
E-mail bmersu@rsu.ac.th