ปี รวมผลงานวิชาการและวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัย นวัตกรรม หนังสือ Proceeding
2565 0 0 0 0 0 0
2564 34 4 22 3 0 0
2563 20 6 3 1 1 0
2562 22 2 6 0 0 2
2561 38 0 21 12 0 0

ปี ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
TCI1 TCI2 Proceeding N/A Q1 Q2 Q3 Q4 Web of sciences
2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2564 1 2 5 2 0 0 0 0 21
2563 0 1 9 1 0 0 0 0 7
2562 0 0 14 2 1 0 0 0 5
2561 0 0 5 1 0 0 0 0 20
                   

ปี 2565

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

ปี 2564

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

ปี 2563

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

ปี 2562

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

ปี 2561

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

 

ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506

bmersu@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© College of Biomedical Engineering Rangsit University. All Rights Reserved.