รายละเอียดบุคลากร

   
ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ มนัส สังวรศิลป์
Name-Lastname ที่ปรึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
อีเมล manas.s@rsu.ac.th
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก


 

ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506

bmersu@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© College of Biomedical Engineering Rangsit University. All Rights Reserved.