ขอแสดงความยินดี

 
28 เมษายน 2566 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน รองคณบดีกิตติคุณได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565จัดโดยสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

https://www.facebook.com/profile.php?id=100023398070876ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506

bmersu@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© College of Biomedical Engineering Rangsit University. All Rights Reserved.